Het Doe het Zelf Ondernemersplan is zo opgebouwd dat je het alleen zou kunnen maken. Elk hoofdstuk bestaat uit drie delen: de theorie, een voorbeeldbedrijf en het in te vullen ondernemersplan. Voor de overzichtelijkheid en de lay out hebben we het derde deel – het invulgedeelte – als apart Werkboek DHZ bijgevoegd.

Het DHZ Ondernemersplan omvat 9 stappen:

Stap 1  De Ondernemer
Stap 2  Wettelijke eisen
Stap 3  Belastingen
Stap 4  Rechtsvorm en Personeel
Stap 5  Product en Markt
Stap 6  Marktonderzoek
Stap 7  Marketing
Stap 8  Investeren en Financieren
Stap 9  Exploitatiebegroting 

Handleiding Stappenplan DHZ Ondernemersplan

Stap 1 De Ondernemer
Op basis van je CV en de ondernemerstest kan je Stap 1 grotendeels invullen, hier wordt ook naar je motivatie (drive) en persoonlijke – en zakelijke doelen gevraagd.

Stap 2 Wettelijke eisen 
Het kan zijn dat jij als ondernemer aan bepaalde opleidingseisen moet voldoen en/of dat jouw bedrijf aan bepaalde eisen moet voldoen (denk aan bestemmingsplan, milieu e.d.). Een horecabedrijf zonder horecavergunning  gaat ‘m niet worden. Een aantal beroepen in de zorg mag je alleen uitvoeren als je BIG-geregistreerd bent.

Stap 3 en 4 Rechtsvorm, organisatie/administratie en Personeel en Belastingen
SBRN richt zich op Small and Mediumsized Enterprises (SME) en ZZP-ers. Meer dan 95% van de NL- ondernemers kiest voor de eenpersoonszaak als rechtsvorm en start zonder personeel. Reden: fiscaal is deze rechtsvorm het meest gunstig, en een geode keuze als de risico’s beperkt en te overzien zijn. Denk bij de inkomstenbelasting aan ondernemersaftrekposten als startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Daarnaast hebben de meeste ondernemers te maken met de omzetbelasting oftewel de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).  

Verzekeringen
Een aantal risico’s kan je middels verzekeringen afdekken, de bekendste verzekeringen zijn die op het gebied van: brand, schade en diefstal, en ook aan WA-bedrijven en  beroepsaansprakelijkheid. Een aantal verzekeringen is verplicht, bijvoorbeeld de autoverzekering. Soms verplicht jouw beroepsorganisatie je om bepaalde verzekeringen af te sluiten, bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Soms heb je zelf de keuze om jezelf al of niet te verzekeren of zelf het risico te nemen, denk aan het afsluiten van een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een goed alternatief hier is het Broodfonds. 

Organisatie
Organisatie en de ondernemer zijn bij kleine bedrijven veelal één. Het opzetten van een goede  administratie is het fundament van je bedrijf. Zonder inzicht in de cijfers (managementinformatie) kan je niet sturen. Met name in de startfase is de coaching hier één op één en is er alle aandacht voor de Btw-aangifte, opstellen jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) en de IB-aangifte.

Stap 5  Product en Markt
Nu staat de Product Markt Combinatie centraal. Per aanbod – product/dienst – moet de doelgroep helder zijn. Dit kunnen zowel bedrijven zijn – Business to Business (B2B) – als consumenten Business to Consumers (B2C) of de combinatie natuurlijk.

Stap 6  Marktonderzoek
Hier komen de onderzoekcompetenties – zie de e-scan – van de ondernemer aan bod. Bij marktonderzoek onderscheiden we twee niveaus: op mesoniveau kunnen we veel informatie halen uit de concurrentieanalyse. Op macroniveau gaat het om regionale – en landelijke cijfers. Als je internationaal onderneemt zijn natuurlijk ook de internationale data van belang. Bij sommige branches is het eerder de hoeveelheid, aan makkelijk te verkrijgen data, die het ingewikkeld maken om een goed verhaal te schrijven over de markt (denk aan horeca en detailhandel). Bij andere branches, en zeker als het om vernieuwende/innovatieve diensten/producten gaat, kan het juist weer heel moeilijk zijn om informatie te verzamelen die er toe doet. Soms moet de ondernemer, naast de concurrentieanalyse, zelf een (online) enquête uitzetten of gespecialiseerde externen inzetten (kan ook een kennisinstituut zijn) om de data te verzamelen. 

Dit is geen gemakkelijk onderwerp en eist vaak veel (tijd) van de ondernemer. SBRN kan hierbij een belangrijke coachende rol spelen en kennis en netwerk inzetten om gegevens te verzamelen en op een overzichtelijke manier samen te vatten.

Stap 7  Marketing
Nu we weten wie jij als ondernemer bent, wat je aanbod is, en we inzicht hebben in de (potentiële) vraag kunnen we de marketing uitwerken. Veel startende ondernemers hebben een beperkt marketingbudget, maar als de potentiële klant niet weet wie je bent en wat je aanbod is, dan wordt er ook niets verkocht. En ja….. de kosten gaan voor de baat uit. Vaak zullen we met beperkte middelen ons bedrijf op de kaart moeten zetten. Hier speelt de competentie creativiteit, zie de e-scan, een belangrijke rol.
Bij marketing staat je netwerk met stip op één, hierover later meer. We onderscheiden online – en offline marketing. Online marketing kan goedkoop zijn, tenzij je dure advertenties plaatst of je ‘vindbaarheid’ (SEO) door dure gespecialiseerde bedrijven laat optimaliseren. Marketing werkt alleen als je het consequent en met voldoende regelmaat doet. Denk aan je website, digitale nieuwsbrieven (mailchimp), Facebook, Instagram, TikTok etc. etc.

Posters, folders, flyers, banners, spandoeken, billboards, advertenties in gedrukte bladen etc. etc. lijkt uit de tijd maar zeker voor bepaalde branches werkt de offline marketing nog zeer goed.   

Een marketingplan moet helder en SMART uitgewerkt zijn op de volgende onderdelen: wie, doet wat, wanneer, met welk budget en met welk (gewenst) resultaat. SBRN heeft hier goede formats voor.

Stap 8  Investeren en Financieren

Investeren
Als je een bedrijf start heb je geld en bedrijfsmiddelen nodig, op zijn minst een telefoon, een computer en een printer. Misschien heb je wel je eigen werkruimte, en moet je deze opknappen en inrichten en vooruit borg en een maand huur betalen. Of je neemt een zaak over. Voordat je begint maak je een lijst van alles wat je nodig hebt en wat je vooruit (aanloopkosten als verzekeringen en PR) moet betalen. Ook heb je liquide middelen nodig om lopende betalingen te doen.

Financieren
Hoe ga je dit betalen? Wellicht door inbreng eigen vermogen (spaargeld, telefoon en computer) of kan je geld bij vrienden, familie en kennissen lenen (achtergestelde lening)? Of crowdfunding? Dit opgeteld is je eigen of achtergesteld vermogen.
Heb je nog een tekort dan moet je vreemd vermogen aantrekken, waarbij de bank meestal het eerste loket is, kijk ook naar Qredits, speciaal voor kleine bedrijven en starters. Als de financiering niet rond is kan je natuurlijk niet starten. SBRN weet uitstekend de weg naar alternatieve financiers als crowdfunders en business angels te vinden. SBRN is zelf ook business angel en investeert in crowdfunding.      

Stap 9  Exploitatiebegroting
Nu je voldoende informatie hebt over vraag en aanbod en inkoop- en bedrijfskosten, kan je de exploitatiebegroting opstellen. Deze maak je minimaal voor 2 of 3 jaar, je bedrijf is levensvatbaar als je van je bedrijf kan leven en je voldoende reserves hebt om tegenvallers op te kunnen vangen. 

Managementsamenvatting
Nu het plan compleet is loop je het van begin tot het eind weer na, het moet volledig en consistent zijn. Als dit zo is kan je de managementsamenvatting op de eerste pagina invullen. Op één A4 moet je duidelijk maken (ook voor een niet insider) wie jij bent als ondernemer, hoe je markt in elkaar zit, hoe jij jezelf gaat verkopen (marketing) en dit financieel goed onderbouwd. Ook de randvoorwaarden (als wettelijke eisen, eisen vanuit de brancheorganisatie, vergunningen e.d.) komen hier aan bod als deze van belang zijn voor het slagen van jouw bedrijf.     

Wil je het Doe Het Zelf Ondernemersplan digitaal ? Ga naar sbrn.online