Het Business Model Canvas (BMC) is een open source business model met Alex Osterwalder als belangrijke co-creator. De denk- en werkwijze van dit model en het nieuwe ondernemen inspireren en beïnvloeden elkaar. Je leert je ondernemersplan op 1 A4 (canvas) te zetten waarmee je ook meteen in staat bent om je plan binnen 60 seconden te presenteren. Je pitch is dus ook klaar.

       Het BMC kent 4 velden:

  1. WAT wil je aanbieden (product en/of dienst). Centraal staat: waar ben jij goed in, je USP? 
  2. WIE is je klant, met als onderdelen: 2.a bepaal je klantsegment; 2.b. hoe bouw je welke relatie met je klant op en 2.c hoe communiceer je met je klant.
  3. HOE werk je, met als subitems: 3.a wat zijn je kernbronnen; 3.b wat zijn je kernactiviteiten en 3.c welke keypartners betrek je bij je bedrijf.
  4. GELD welk model of welke theorie je ook gebruikt, uiteindelijk moet je plan financieel onderbouwd zijn. 

Anders dan in de ondernemersplannen  oude stijl is er veel meer ruimte om op een innovatieve en creatieve manier – in co-creatie – je bedrijfsplan te ontwikkelen. Er is ook ruimte voor verdienmodellen van deze tijd, waarin niet bezit, maar ‘toegang tot’ steeds belangrijker wordt. Mede dankzij globaal en lokaal denken, andere energiebronnen (direct en lokaal), ICT, automatisering en robotisering, zijn er andere vormen van werken, dus ook andere vormen van ondernemen. Niet alleen gericht op geld en goederen maar ook ruimte voor sociaal kapitaal.

De aanbodgerichte economie werd na de 2e helft van de vorige eeuw vraaggericht. Nu in de 21e eeuw staat centraal wat we – koper en verkoper / aanbieder en gebruiker – samen kunnen doen. Zoals co-creatie en cofinanciering. We (ook jij en ik) maken afspraken over levering en gebruik, zonder eigendomsoverdracht. Zo blijft de producent (ook jij en ik) verantwoordelijk voor zijn (ons) product van cradle to grave en krijgt de consument (ook jij en ik) alleen waar hij voor betaalt op welke manier dan ook.   

Wil je het Business Model Canvas digitaal ontvangen? Ga naar sbrn.online