SBRN Online is de Tool om je eigen ondernemersplan te maken of om je bedrijfsplannen te verbeteren en te realiseren.
We werken volgens het blended learning principe, dat wil zeggen dat alles
online wordt aangeboden. Maar daarnaast zijn er ook TEAM sessies waarin
je met je coacht reflecteert, evalueert en perfectioneert.
Ook zijn er met regelmaat face tot face afspraken ter informatie en inspiratie.
SBRN Online is de Tool om je eigen ondernemersplan te maken of om je bedrijfsplannen te verbeteren en te realiseren.   

We werken met het – door SBRN zelf ontwikkelde – Doe Het Zelf Ondernemersplan. Dit bestaat uit een theorie- en werkboek.
Het theorieboek biedt je enerzijds de kennis die je nodig hebt om je eigen ondernemersplan te maken. Daarnaast is er een voorbeeldbedrijf uitgewerkt, dit om te laten zien hoe je theorie vertaalt naar praktijk.

Voor je eigen bedrijf vul je het DHZ-Werkboek in, uiteindelijk heb je je eigen ondernemersplan. Sommigen maken hun plan
geheel zelfstandig in een of enkele weken. Anderen hebben meer tijd en hulp nodig. Dit hangt natuurlijk ook af van hoe
gecompliceerd je business is en welke informatie je al verzameld hebt.

Daarnaast werken we met het Business Model Canvas, ook een theorieboek en werkboek voor je eigen businessplan.
Jij kiest voor een van de twee modellen.

Het ondernemersplan is opgebouwd rond de 4 M’s:

Mens:   de ondernemer, jij dus met al je kwalificaties, kennis en kunde.

Markt:   hier onderzoek je of er vraag is naar jouw aanbod (dienst en/of product).
             Ook hoe je je product onder de aandacht van je klanten krijgt (Marketingplan).   

Money: hoeveel geld heb je nodig om te starten en hoe kom je aan dat geld.
            Je schat in hoeveel omzet je gaat maken, hoe hoog de inkopen – en de
             kosten zijn, en – nu wordt het weer leuk – welke winst je verwacht.   

Misery: allerlei zaken die van belang kunnen zijn, denk aan: huisvesting, risico’s afdekken
              (verzekeringen), opleidingseisen, vestigingseisen, juridische – en wettelijke zaken. Voor de
             ene ondernemer zijn dit voorwaardelijke randvoorwaarden, bijvoorbeeld als je in de horeca
              of gezondheidszorg wilt starten. Voor de ander zijn ze niet of nauwelijks van belang
              (coach/trainer/kunstenaar).